Sisalfibrer som vävs och kombineras med vass och naturgarvat läder för att bli korgar