world fair trade day 2016

World Fair Trade Day 14 maj 2016 – Be an Agent for Change.
Fair Trade är ett bra verktyg för Hållbar Utveckling.
Fair Trade är framför allt…handling.

World Fair Trade Day äger rum den andra lördagen i maj varje år.
World Fair Trade Day firar Fair Trade för dess konkreta bidrag till fattigdomsbekämpning, jämställdhet och miljöomsorg.
De fattigaste länderna har bidragit minst till den pågående klimatförändringen, men är de som drabbas värst.
Handel måste gynna de mest utsatta och ge hållbar försörjning, framför allt genom att skapa möjligheter för små och marginaliserade producenter.

Miljontals goda Agents for Change; producenter, handlare m fl företag, beslutsfattare, stödorganisationer, volontärer och konsumenter, har tillsammans fått Fair Trade att växa globalt med imponerande kraft. Det är värt att fira!

World Fair Trade Day är ett event initierad av World Fair Trade Organization (WFTO) och dess medlemmar.