handgjord hallbar jul

Handgjord & Hållbar Jul från La Maison Afrique FAIR TRADE

Hos La Maison Afrique FAIR TRADE hittar du varor som är handgjorda av hantverkarnas lokala naturfibrer eller av lokalt återvunnet material. Fair Trade är ett bra verktyg för globalt Hållbar Utveckling och att varorna är hantverk av väl valda material är viktigt i detta sammanhang. Hantverk av lokala material möjliggör ett högt förädlingsvärde och minimal miljöbelastning.

Snart är det jul 2022. Det handgjorda har alltid sin plats i juletid: Det handgjorda ger julstämning och blir unika gåvor i en värld där massproducerade varor översvämmar marknaden. När julgåvan är ett Fair Trade hantverk blir den dessutom så mycket större: Fair Trade – A Greater Gift.

Inför jul i världen 2022 - flera kriser kräver stärkt och effektivare globalt samarbete
FN skriver i sin ”World Economic Situation and Prospects” september 2022 att flera kriser nu kräver ett stärkt och effektivare globalt samarbete. Citat; ”Pandemin, den globala mat- och energikrisen, den ständigt förvärrade klimatkatastrofen och den hotande skuldkrisen i utvecklingsländerna testar gränserna för befintliga multilaterala ramverk. Många länder har reagerat på nya utmaningar och hot genom att anta en mer inåtriktad politik. Sådana reaktioner är emellertid missriktade och kortsiktiga, eftersom många av de nuvarande kriserna är globala och starkt sammanlänkade. Med uppskattningsvis 657 miljoner människor som lever i extrem fattigdom och antalet akuta livsmedelsotrygga människor som ökar kraftigt, är uppskalning av internationellt samarbete och utvecklingsfinansiering avgörande i denna tidpunkt.”

Klimatkrisen och klimat(o)rättvisan
FN miljöprogram (UNEP)s 2022 rapport om klimatutsläpps-gap presenterades 10 dagar före det att COP27 startar 6 november. Rapporten visar att världens länder är långt ifrån att uppfylla Parisavtalets löfte att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader. Nuvarande agerande pekar på en temperaturhöjning på 2,8 grader fram till år 2100. Rapporten rubriceras “Emissions Gap Report 2022: The Closing Window – Climate crisis calls for rapid transformation of societies” 
Climate Vulnerable Forum (CVF) är ett internationellt partnerskap mellan länder som är mycket sårbara för klimatförändringen. Madagaskar är en av de 58 medlemsnationerna. Juni 2022 publicerade CVF en rapport som visar att klimatförändringarna har utplånat 525 miljarder dollar, vilket motsvarar en femtedel, av rikedomen i 55 klimatkatastrof-utsatta länder (däribland Madagaskar) under de senaste två decennierna. Med andra ord: Dessa nationer skulle ha varit 20 procent rikare idag om inte de drabbats av förlusterna från klimatförändringarna.
Inför COP27 uppmanar CVF de stora och förorenande nationerna att anpassa sig till Paris-utsläppsmål 1,5 grader Celsius. CVF påminner även om de rika nationers misslyckande att uppfylla löftet som gjordes vid COP-förhandlingarna 2009 i Köpenhamn om att mobilisera 100 miljarder dollar i årlig finansiering för omställningen och anpassningen av ren energi i utvecklingsländer. CVF höjer rösten för att dessa klimatskulder utbetalas. 

Madagaskar – ett av världens av klimatkris och ekonomisk fattigdom mest drabbade länder.
Världsbanken skriver i sin ”Madagascar Country Update” oktober 2022 att ett ovanligt stort antal och förödande cykloner, en historiskt svår torka i södra Madagaskar samt och ekonomiska konsekvenser av Corona-pandemin har lett till att andelen av Madagaskars befolkning som lever i extrem fattigdom ökat till rekordnivåer på över 80 % och förutspås förbli på dessa nivåer fram t o m 2024. Landet har världens fjärde högsta andel av kronisk undernäring. Antalet människor som saknar tillräckligt med mat har ökat under 2022 och ytterligare försämring förväntas, särskilt i södra Madagaskar, mellan december 2022 och mars 2023. 
Coronapandemin är ett fortsatt hot mot landet. Ökad vaccinationstäckning förväntas kunna stödja ekonomisk återhämtning i landet inklusive öppnade av landets gränser. På Madagaskar är mindre än 6 % av målbefolkningen fullvaccinerad (okt 2022), vilket innebär att landet tillhör de 7 länder i världen där den är som lägst. (De 7 länderna i botten på tabellen är: Burundi, Haiti, Yemen, Papua Nya Guinea, Kamerun, Demokratiska Republiken Kongo och Madagaskar.) Madagaskar har som målsättning att minst 50 % av målpopulationen skall vara vaccinerad mot covid-19 senast juni 2023. Vaccinationstäckningen på Madagaskar kan jämföras med genomsnittet för världens länder, vilken är 63,52 % oktober 2022. De statistiska uppgifterna har hämtats från World Health Organization (WHO) hemsida oktober 2022. 

Handelns betydelse för Hållbart klimat
”Hållbar hela vägen – handelns roll i klimatomställningen” är titeln på den senaste rapport från Handelns ekonomiska råd (publicerad maj 2022). Rapporten påpekar att Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp uppgår till 9 ton/person, men att de borde vara 1 ton/person för att Parisavtalet skall uppnås. Då handelns eget klimatavtryck är begränsat, har handelsföretaget störst möjlighet att påverka genom samarbete med producenter/leverantörer (produktionen är oftast det som påverkar utsläppen mest) och kunder/konsumenter i deras val och användning av produkter.
Var klimatavtrycken för olika branscher huvudsakligen uppstår varierar. Exempelvis är avtryck i produktion avgörande för mat och mode, medan avtryck i användning är störst i fordonsindustrin. Exempelvis visar forskningsprojektet Mistra Future Fashion att de konsumtionsbaserade utsläppen för kläder som konsumeras i Sverige till 80 % uppstår i produktionen, till 3 % i handeln och till 17 % i användningen. På ett övergripande plan uppskattar Handelsanställdas förbund handelns egna utsläpp till knappt 10 %.
Handeln har en central position där den knyter samman produktion med konsumtion, exempelvis handelsföretagets val av sortiment.
Handelns ekonomiska råd inrättades 2016 av handelns parter. Syftet är att sprida kunskap och insikt om handelns betydelse för samhället. Rapporten ”Hållbar hela vägen – handelns roll i klimatomställningen” finns att hämtas på organisationens hemsida. 

Hållbar Utveckling - miljöomsorg är passion i praktik hos La Maison Afrique FAIR TRADE.
Ekologisk Hållbarhet är grunden för Hållbar Utveckling – och för verksamheten i La Maison Afrique FAIR TRADE.
Materialen som används i tillverkningen: lokala, förnyelsebara naturmaterial eller återvinning av skräp. Naturmaterialen utgörs främst av palmblad, gräs, olika sorters halvgräs, sisal. Dessa material är vildväxande utan tillförsel av bekämpningsmedel eller konstbevattning. Det är material som har tradition i hantverket och vars hållbara användning ger det vildväxande en plats i Madagaskars ekonomiska utveckling.
Återvinning av skräp: Materialet i metallhantverket utgörs av burkar för vilka återvinningssystem saknas på Madagaskar. Hantverket bidrar därmed till att avhjälpa ett f.n. ökande miljöproblem. Detsamma gäller plastavfallet som utgör material i tillverkning av pärlor.
Tillverkningsmetod: Ett genuint, småskaligt och miljövänlig hantverk. Processen från skörd av naturmaterial eller insamling av returmaterial fram till färdig produkt är i högsta grad manuell. Palmblad skördas genom regelbunden beskärning av palmer, gräs repas, halvgräs skärs etc. Naturfibrerna bereds med handdrivna processer och soltorkas. Merparten av naturfibrerna används ofärgade. I det fall färgning är aktuell används färgämnen som garanterat inte innehåller AZO-ämnen eller tungmetaller. Väskor sys samman av material bestående av handvävda eller flätade naturfibrer. Hattar flätas eller virkas av naturfibrer eller av handvävda raffiapalmblad, vilket är ett utmärkt material för tillverkning av kvalitetshattar. Hantverkarna är skickliga och noggranna i användningen av materialet. Miljöpåverkan i form av energianvändning och avfall är minimal.
Returmaterialet metallburkar till modellfordon klipps och formas med hjälp av handverktyg. Med tanke på hälsa och säkerhet för hantverkaren, används inga burkar som innehållit giftiga ämnen.
Kultur och naturvårdande myndigheter på Madagaskar kontrollerar och godkänner varorna före export. Samtliga varor är certifierade av Ministère de l’Artisanat et des Metiers som « Produits Artisanaux fait main », d.v.s. handgjorda hantverksprodukter.
Transport: Samtliga varor båt-fraktas från Madagaskar till Sverige. Ett minimum av förpackningsmaterial (återvunna kartonger och säckar) används. I Sverige packas varorna i kartonger. Plast används inte som förpackningsmaterial. Kartongerna levereras till butikerna med lastbil.
Färdigvaror:Handgjorda produkter – konsthantverk såväl som brukshantverk – är produkter med identitet. Det är unika produkter som ofta får ett långt liv hos konsumenten. Hantverk är dessutom skapade av människor och kan därför förändras (t ex lagas) av människor.
Slutligen: Då det absoluta flertalet varor i La Maison Afrique FAIR TRADE sortiment i sin helhet består av naturfibrer och är helt biologiskt nedbrytbara, kan de därefter återgå i det naturliga kretsloppet. 

Handgjort & Hållbart till jul 2022 – några tips från La Maison Afrique FAIR TRADE
korgvaska handgjord av raffia palmbladKorgväska med utsida av soltorkade raffiapalmblad, insida av flätat halvgräs. Korgväska som kombinerar korgens funktioner med den vackra väskans attraktivitet: Korgväskan har utsida av fint mönsterflätade raffiapalmblad, insida av flätat halvgräs. Det flätade halvgräset ger form och bärstyrka samt även flexibilitet, som gör korgväskan bekväm att använda. Handtagen är av breda dubbelsydda raffiaflätor och har extra längd för att korgväskan skall kunna bäras på axeln. Korgväskan finns i tre färger: Naturvit med dragskostängning i beige bomullstextil. Pastellblå med dragskostängning i pastellblå bomullstextil. Pastellrosa med dragskostängning i pastellrosa bomullstextil samt i tre storlekar. 
metallhantverk och pappershantverkCitroën paketbil handgjord av insamlade metallburkar, dvs metallskräp. Liten, fin rullande modellbil vars längd är 11cm.
ljuskrona handgjord metallatervinningBilar (och annat, t ex ljuskrona) som är Återvunnet +Handgjort +Rättvist = Klimatsmart
A) Tillverkningen hjälper till att avvärja ett växande problem med nedskräpning: Landet saknar tillräckliga resurser för sophantering och återvinningsanläggning för metallburkar saknas.
B) Tillverkningen gör metallskräpet till en resurs.
C) Tillverkningen är ett genuint, småskaligt och miljövänligt hantverk.
D) Tillverkningen är fattigdomsbekämpande i ett av Afrikas ekonomiskt fattigaste och mest marginaliserade länder.
E) Varorna är båtfraktade från Madagaskar till Sverige.
F) Tillverkning och regelbundna leveranser inom ramen för ett långvarigt Rättvis Handel samarbete: La Maison Afrique FAIR TRADE har samarbetat med tillverkarna sedan 2001.
Bottom line: Madagaskar som har en unik, ytterst skyddsvärd, flora och fauna; tillhör en av världens "biodiversity hotspots". Att denna miljö skyddas från nedskräpning är oändligt mycket värt.
Presentpapper handgjort av bark och vatten. Anteimoro pappershantverket är ett hantverk med lång tradition som hantverkarna för vidare med stor skicklighet - och mycket vackert resultat. Presentpappret är bestrött med blomblad, blad eller strån. Vackert och användbart inte bara som presentpapper, utan även som t ex bokomslag, passepartout, origami eller för tillverkning av lampskärmar. Varierande färger på blombladen, dock huvudsakligen röda. Storlek på pappersarken är 70x50cm.

Paketets snören utgörs av rödfärgade raffiafibrer (dvs raffiapalmblad). 
kuvertvaska fairtrade hantverk av naturfibrerKuvertväska handgjord av hantverkarnas lokala, förnyelsebara och Hållbara naturfibrer;
utsida av soltorkade raffia palmblad som har handvävts, insida av halvgräs som har flätats. Kuvertväskan finns i fem olika storlekar, vilka kompakt kan packas samman. 
korg handgjord av lokala naturfibrerStor korg handgjord av hantverkarnas lokala naturfibrer: Bergsgräs (Haravola) och soltorkade raffia palmblad. Haravola är ett mycket segt bergsgräs. Det är så segt så att det inte passar till bete för korna - däremot som material för brukshantverk, t ex korgar. Skörda gräset gör man för hand. Gräset är en vildväxande perenn som återväxer av egen kraft. Det skördade gräset soltorkas för att därefter flätas till korgar och hattar. Flättekniken som använts till denna korg innebär att raffiapalmblad lagts om kanten på varje knippe grässtrån under flätning. Raffia palmbladen ger därmed korgen dess rutmönster. Korgen har axelremmar av flätad sisal. Längden gör att korgen bekvämt kan bäras på axeln.
Hantverkarnas benämning av det slitstarka, grågrönt glänsande gräset ”Haravola” är en sammansättning av ”de hara” = material som kan användas i ett mycket tunt lager och ”vola” = silver. Gräsets botaniska namn är Lasiorhachis viguieri eller Loudetia simplex subsp. Stipoides.

FIRA EN RÄTTVIS, HANDGJORD OCH HÅLLBAR JUL!

VAV2022

 

Välkommen till La Maison Afrique FAIR TRADE monter på internationella vävmässan VÄV2022


Vävmässan är ett internationellt event som detta år äger rum i Halmstad 22-24 september. Årets mässa har HÅLLBARHET som tema. Därutöver har även GÖRANDET en central roll i mässan. La Maison Afrique FAIR TRADE monter kommer att fyllas med väskor, korgar och hattar handvävda eller flätade av hantverkarnas lokalt växande naturfibrer; raffiapalmblad, sisal, gräs etc. Handvävda raffiapalmblad kommer även att vara representerade i form av rosor, små presentsäckar och material att själv skapa av. Mer information om materialen, hantverken och hantverkare finns på La Maison Afrique FAIR TRADE hemsida. Butiker och församlingar är välkomna att beställa varor i montern eller på hemsidan under mässdagarna. Vävmässan har ett omfattande program med utställare, föreläsare, workshops och utflykter. Se program och beställ biljetter på VÄV2022 hemsida
Huvudarrangör för vävmässan är Svenska Vävrådet

skepp i hamnSkepp i hamn!
Vi gläder oss åt att container fylld med hattar och väskor kommit i svensk hamn. Genuint Fair Trade hantverk av naturmaterial tar lång tid att tillverka – men resultatet blir ur många aspekter Hållbart! Båtfrakt går relativt sakta&osäkert – men det är det absolut miljöbästa fraktsättet. Tillverkningen har tagit ett år, transporten 2,5 månader. 30 maj 2022 kom skeppet slutligen i svensk hamn. Kvinnor i fyra byar på den Madagaskiska landsbygden har tillverkat hattarna och väskorna med hjälp av räntefria lån etc stöd från La Maison Afrique FAIR TRADE. Här nedan finner du några tips på fina nyheter samt favoriter-i-repris i sortimentet.


korgvaska raffia fairtradeKorgväska Etoile GM (Art nr 24152) Korgväskan Etoile har framsida av raffiapalmblad skickligt flätade till ett mycket vackert stjärnmönster, baksidan är av handvävda raffia palmblad. Korgväskan har insida av flätat halvgräs. Det flätade halvgräset ger form och gör korgväskan bekväm att använda. Handtagen är av dubbelsydda raffiaflätor som har extra längd för att korgväskan skall kunna bäras på axeln. Vill man stänga korgväskan använder man dragskostängningen av bomullstyg. Färg: Naturvit raffia med dragskostängning i beige bomullstextil. Ca mått: H32cm Botten35x22cm Övre bredd40cm
GM = Grand Modèle: Korgväskan Etolie finns i tre storlekar, varav denna (Art nr 24152) är den största. Den mellanstora (MM) har Art nr 24153, den minsta (PM) har Art nr 24154
tradgards hatt jardinChapeau Jardin (Art nr 2524) Chapeau Jardin är en funktionell och stilsäker trädgårdshatt med rund kulle och rakt brätte som ger bra solskydd (bredd 9cm). Hatten är tillverkad av hantverkarnas lokala, förnyelsebara och hållbara naturmaterial: soltorkat halvgräs som flätats. Halvgräsets botaniska namn är Scirpus corymbosus. Det är ett i våta marker vanligt förekommande halvgräs på Madagaskar, i övriga södra Afrika och Indien. Hantverkarna på Madagaskars högländer benämner det ”Ravindahasa”, vilket är en sammansättning av orden ”ravina” = blad och ”lahasa” = arbete (främst på åkern). Mer information om korghantverk baserat på detta och andra halvgräs finner du på La Maison Afrique FAIR TRADE hemsida.
korg vaska soleilKorgväska Soleil MM (Art nr 21451) Korgväska som kombinerar korgens funktioner med den vackra väskans attraktivitet: Korgväskan har utsida av fint mönsterflätade raffiapalmblad, insida av flätat halvgräs. Det flätade halvgräset ger form och bärstyrka samt även flexibilitet som gör korgväskan bekväm att använda. Handtagen är av breda dubbelsydda raffiaflätor och har extra längd för att korgväskan skall kunna bäras på axeln. Vill man stänga korgväskan, så använder man dragskostängningen av bomullstyg. Bomullstyget är i färg som matchar korgväskans utsida. Färger: Naturvit med dragskostängning i beige bomullstextil. Pastellblå med dragskostängning i pastellblå bomullstextil. Pastellrosa med dragskostängning i pastellrosa bomullstextil. Ca mått: H27cm Botten28x18cm Övre bredd35cm
MM = Moyen Modèle: Korgväskan finns i tre storlekar, varav denna (Art nr 21451) är den mellanstora. Den största (GM) har Art nr 21450, den minsta (PM) har Art nr 21452
solhatt chapeau soleilChapeau Soleil (Art nr 25181) Korgväskan Soleil har en matchande hatt: Art nr Art nr 25181 Chapeau Soleil, vilken är en fjäderlätt solhatt flätad av soltorkade, naturvita raffia palmblad. Hattens brätte kulle är flätat i samma vackra nätmönster som korgväskan Soleil.

 

 

fairtrade bondhattChapeau à la campagne (Art nr 2515) Klassisk bondhatt handgjord av soltorkade raffia palmblad som flätats till ca 3cm breda band och sytts samman. Fin passform med rund kulle och litet brätte: ca5cm. Hattsnodd runt kullen. Storlek: Välj mellan Medium (Moyen) 57-58cm eller Stor (Grand) 59-60.

 

 

fairtrade barnhatt gosseChapeau Gosse (Art nr 2507) Barnhatt flätad av soltorkade raffia palmblad. Hatten är mjuk och lätt samt har justerbar hatt-snodd runt kullen. Rakt brätte med bredd som skyddar mot solen. Färg: Naturvit, Pastell blå, Pastell rosa Barnstorlek: 52-54cm

 

 

basketbag woven sisalKorgväska vävd sisal (Art nr 24131) Stor korgväskan med utsida av handvävd naturvit sisal, insida av flätat halvgräs. Handtag av flätad sisal. Handtagen har extra längd för att korgväskan skall kunna bäras på axeln. Dragskostängningen av bomullstyg. Korgväskan har innerficka med blixtlåsstängning. Färg: Naturvit sisal med dragskostängning i beige bomullstextil. Ca mått: H33-35cm Botten32x20cm Övre bredd45cm

 


På foto överst:
Väska Rustique (Art nr 2453) Mycket slitstark väska knuten av sisal och med handtag flätade av sisal i kombination med återvunnet jeanstyg. Väskan har en innerficka av återvunnet jeanstyg. Väskan stängs med en knapp av sisal. Väskan är ett genuint Fair Trade hantverk av - ur många aspekter - hållbart material: Sisal. Sisal tål slitage, saltvatten etc. Även plantan (Agave Sisalana) är mycket tålig; resistent mot sjukdomar, låga krav på vatten och näring. Sisalplantan kan skördas året om under många år. Sisalen i denna väska har växt där hantverkarna bor, de har skördat och bearbetat fibern till garn hantverksmässigt. Därefter har de knutit väskan. Mer information och foto från sisalhantverket finns på La Maison Afrique FAIR TRADE hemsida. Återvunnet jeanstyg: Att använda återvunna material (som i detta fall jeanstyg) innebär minskad resursförbrukning, minskade sopberg. Det bidrar till att göra väskan rustikt Hållbar. Väskan finns i två färgalternativ: Naturvit eller naturvit med marinblått mönster. Ca Mått: H27cm, Botten diameter20cm, Övre diameter25cm
Chapeau sisal (Art nr 256) Hatten som är virkad av sisal är en favorit-i-repris som på ett utmärkt sätt matchar väskan Rustique. Mycket praktisk och tålig hatt som gillas av alla.

 

internationella kvinnodagen 8 marsINTERNATIONELLA KVINNODAGEN 8 MARS 2022

Inför sommaren: Välj Fair Trade solhatt för solskydd - men också för miljöomsorg, fattigdomsbekämpning, jämställdhet. Glöm inte bort huvudsakerna.

På foto: Fair Trade solhatt flätad av hantverkarnas lokala naturfibrer: soltorkade, naturvita raffiapalmblad.Litet foto visar hantverkare Madame Clarisse med en av de små töser i byn vars framtid förbättras av mammornas hattillverkning. - Det handlar om kvinnors makt över sin situation och ekonomi … idag och som förebilder för döttrar. 

JÄMSTÄLLDHET IDAG FÖR EN HÅLLBAR MORGONDAG
Jämställdhet är inte bara en grundläggande mänsklig rättighet utan en nödvändig grund för en fredlig och Hållbar värld. Att främja jämställdhet i kontext av klimatkrisen är en av 2000-talets största globala utmaningar. FNs tema för den internationella kvinnodagen 2022 är "Jämställdhet i dag för en hållbar morgondag". Temat är ett erkännande av kvinnor och flickor som runt om i världen tar ledarskap för klimatanpassning och minskad klimatpåverkan – och därmed byggandet av en hållbar framtid för alla. 

KLIMATKRISEN
Klimatkrisen är inte "könsneutral". Kvinnor och flickor erfar de största effekterna av klimatförändringarna. Klimatkrisen förstärker ojämlikheter mellan könen och utgör specifika hot mot kvinnors försörjning, hälsa och säkerhet. Över hela världen är kvinnor mer beroende av - men har mindre tillgång till - naturresurser. I många regioner har kvinnor ett oproportionerligt ansvar för att säkra mat, vatten och bränsle. UN Women förklarar sambandet mellan jämställdhet och klimatförändring i artikel inför Internationella Kvinnodagen 2022.  

År 2022 har inletts med att Madagaskar har drabbats av två cykloner och två tropiska stormar under en månads tid: 22 januari tropiska stormen Ana, 5 februari cyklonen Batsirai, 15 februari tropiska stormen Dumako och 21 februari cyklonen Emnati. Stormar och cykloner som inneburit stora förluster i människoliv, förstörda hem och infrastruktur. ”Även om det är cyklonsäsong i Indiska oceanen, är det sällsynt att se fyra stormar träffa samma land inom loppet av fyra veckor”, säger Clare Nullis från Världsmeteorologiska organisationen (WMO) i FN's artikel, vilken även påminner om att flerårig torka sedan en tid tillbaka förorsakar hungersnöd i landets södra del: År 2021 var det fjärde året av torka och allt svårare hungersnöd i södra Madagaskar. Till följd av kombinationen torka och Covid19 bedöms den extrema fattigdomen i Madagaskar ha ökat till att omfatta 79,7 % av befolkningen under 2020.
Se menyval La Maison Afrique FAIR TRADE hantverk för Hållbar Utveckling för mer information om Fair Trade (Rättvis Handel) som ett bra verktyg för hållbar utveckling.

Madagaskar – möjligheter att skapa inkluderande ekonomisk tillväxt.
Madagaskar utmaningar för ekonomisk och hållbar utveckling.

Världsbanksgruppen presenterade 7 december 2021”Country Private Sector Diagnostic: Creating Markets in Madagascar for Inclusive Growth”. Rapporten innehåller dels en situationsanalys, dels rekommendationer för Madagaskars ekonomi.
Världsbanksgruppen konstaterar att covid-19 krisen inneburit ett hårt slag för Madagaskars ekonomi. Krisen har slagit hårdast mot den stora majoritet (94 %) som arbetar i den informella sektorn, men även lett till arbetslöshet i beklädnadsindustrin och besöksnäringen. Därtill drabbas landsbygdsbefolkningen (vilken utgör 80 % av landets befolkning) allt värre av klimatförändringsrelaterade naturkatastrofer: torka, cykloner, översvämningar. År 2021 är det fjärde året av torka och allt svårare hungersnöd i södra Madagaskar. Till följd av dessa kriser, bedöms den extrema fattigdomen i Madagaskar ha ökat till att omfatta79,7% av befolkningen under 2020.

Madagaskars regering har berett en krisplan för landets ekonomiska återhämtning ”Plan Multisectoriel d’Urgence” (PMDU) samt justerat den strategiska ”Plan Emergence Madagascar” (PEM) till att fokusera på områden som kan gynna den ekonomiska återhämtningen.
Att rädda liv och skydda sårbara, säkerställa arbetstillfällen, minska finansiell press på företag samt stödja hållbar tillväxt inom näringslivet beskrivs som uppgifter för Madagaskars regering – men till vilket stöd skall ges från Världsbanksgruppen, IMF, FN-organ etc internationella organisationer.

Rapportens situationsanalys tar fasta på tre hinder för den privata sektorns deltagande i Madagaskars ekonomiska återhämtning:

1) Regelverk: Instabil politisk styrning av näringslivet. Återkommande politiska kriser. Obegripliga regelverk.

2) Infrastruktur:2.1 Transporter: Extremt dåligt och glest vägnät, ytterst lite järnväg. Usel vägförbindelse från huvudstaden till landets enda större hamn. Endast två internationella flygplatser. Dåliga anslutningar inom såväl som mellan transportslag. Naturkatastrofer förvärrar bristande underhåll av transportnät. Höga transportkostnader även ett resultat av höga bränslepriser. Dödligheten på vägarna är hög (Madagaskar rankas 152 av 175 länder avseende ”road fatality”).
2.2 Elektricitet: Låg kapacitet, föga utbyggt, oförutsägbara och ofta långvariga elavbrott. För företag som är anslutna till elnätet innebär återkommande strömavbrott och varierande strömstyrka skador i produktionen (t ex på utrustning), leveransförseningar, förlorad försäljning.
Endast 26 % av befolkningen har tillgång till elektricitet av något slag, endast 12 % av befolkningen är anslutet till elnätet. Detta innebär att Madagaskar är bland de minst elektrifierade länderna i världen. 
Elektrifiering är av grundläggande betydelse för den digitala infrastruktur som landets utveckling behöver.

3) Tillgång till finansiering: Banksystemet är föga utbyggt, i synnerhet på landsbygden där 80 % av befolkningen bor och vanligen livnär sig på självförsörjningsjordbruk. Den utbredda fattigdomen anges som ytterligare skäl till att endast 18 % av samtliga hushåll på Madagaskar har tillgång till konto (vilket är väsentligt färre än för genomsnittet för Afrika söder om Sahara: 43 %). Endast 4 % av Madagaskars invånare över 15 år har lånat från bank/finansiell organisation. För landsbygdens invånare är siffran än lägre: 2 %. Tillgången till kredit är bland de lägsta i Afrika söder om Sahara.
Jordägarförhållande: Svårigheter att få äganderätt till fastighet/mark innebär hinder för investering p.g.a. den osäkerhet det innebär vad gäller framtida värde av investeringen. Det försvårar även möjligheten att få kredit när krav på denna typ av säkerhet ställs.

Rapporten avslutas med att Världsbanksgruppen ser närmare på tre områden för vilka tillväxt potentialen bedöms extra god (jordbruk inkl förädling av jordbruksprodukter, beklädnadsindustri, turism) samt ger rekommendationer för åtgärder på kort sikt (1 år) och medellång sikt (1-3 år).

Hela rapporten (125 sidor) ”Country Private Sector Diagnostic: Creating Markets in Madagascar for Inclusive Growth” finns att tillgå som pdf.

 

Bilden ovan ger en summering av orosmoln för Madagaskar – inklusive dess ambitiösa hantverkare.
La Maison Afrique FAIR TRADE stödjer hantverkare, som t ex Madame Clarisse och Madame Ariette (på fotot), vilka båda bor i en by på den Madagaskiska landsbygden där de flätar hattar och väskor. Här är de på väg hem till byn med materialet de använder i tillverkningen: soltorkade raffia palmblad från landets kustregioner. Tillverkning av väskorna och hattarna kräver inte elektricitet – bara hantverksskicklighet. Inköpen av material etc finansierar de med räntefria lån från La Maison Afrique FAIR TRADE. La Maison Afrique FAIR TRADE ordnar även exportadministrationen och transporterna av varorna. Stödet till hantverkarna på Madagaskar fortgår sedan 1995.

Du konsument! Stöd hantverkarna på Madagaskar genom att köpa deras varor hos de butiker och kyrkliga församlingar som utgör La Maison Afrique FAIR TRADE återförsäljare. Handla för Madagaskars möjligheter till inkluderande ekonomisk tillväxt och Hållbar Utveckling!

 Är du intresserad av att bli återförsäljare av La Maison Afrique FAIR TRADE sortiment? - Du finner information på den här webbsidan. Välkommen att registrera ditt företag!

Jultrender 2021

 

 

Jultrender 2021

 

La Maison Afrique FAIR TRADE erbjuder genuint hantverk med ekologi i fokus. Hantverk av natur- eller returmaterial. Är det vad inredningsvärlden efterfrågar inför julen 2021?

Christmasworld Trends 2021/2022 visar på tre trender, vilka sammanfattningsvis beskriver ökat intresse för hållbara materialval; naturmaterial som bearbetats hantverksmässigt och återvinning av ”skräp”. Hållbarhet och medvetenhet avseende produktval och produktmix ses som alltmer centrala i globala konsumenttrender – och detta gäller nu även för årets festliga stunder.

Trend 1: ”Contemplative approach” fokuserar på naturen. Naturmaterialen spelar huvudrollen i denna stilvärld. Materialen visas gärna i sin naturliga form och färg. Den taktila känslan är viktig. Gamla hantverk får betydelse för att ytterligare lyfta fram naturens skönhet.
På foto ovan till vänster: Fair Trade axelväska med utsida av soltorkade, virkade raffiapalm och insida av flätat halvgräs. Frökapsel från raffiapalmen utgör dekorativ knapp. Mer om raffiahantverket på La Maison Afrique FAIR TRADE hemsida


Trend 2: ”Heirloom feelings” sätter blommor och nostalgi i centrum. Stilen är poetisk och ung med glad och livliga flora. Blommor och spridda blomster bildar mönster.
På foto ovan i mitten: Fair Trade presentpapper och julkort med kuvert handgjort av barkpapper, dekorerat med blommor och blad. Hantverkare och designer Madame Jéstine på litet foto mittemellan de två julkorten. Mer om Anteimoro pappers-hantverket på La Maison Afrique FAIR TRADE hemsida.


Trend 3: ”Spirited response” fokuserar på hållbarhet genom återvinning. Denna stilvärld presenterar alternativa och okonventionella lösningar på avfallsproblem. Designen är handgjord och kreativ med nollavfall, cirkulär ekonomi, recycling som centrala element.
På foto ovan till höger: Fair Trade lykta samt motorcykelmodell handgjord av insamlat metallavfall samt bröderna Fidèle och Fideliss med en säck nyplockade tomburkar. Mer om metallåtervinnings-hantverket på La Maison Afrique FAIR TRADE hemsida.

svenska jultrender 2021

 

 

De mer svenskt inriktade magasinen Elle, Residence och MetroMode visar på likartade trender inför julen 2021. Citat ur Elle: ”Julen präglas av några tydliga tendenser, med en stark gemensam nämnare som stavas tidlösa uttryck och hållbara materialval.”

Trend 1. Grönt är färgen som förutspås vara extra viktig både i jul och framöver. Grönt är skönt, både som naturlig, växtbaserad grönska och färg. Länge leve grönt!
På foto: Fair Trade axelväska med utsida av handvävda raffiapalmblad i olivgrönt och naturvitt. Axelrem flätad av sisal. Mer om väskan och hantverket på La Maison Afrique FAIR TRADE hemsida

Trend 2. Papper är ett material med anknytning till hållbarhet och som är på uppgång inom inredningsvärlden. Papper förespås förekomma mer frekvent redan i jul.
På foto: Fair Trade julkort med kuvert handgjort av barkpapper, dekorerat med blommor. Se mer om detta julkort och andra handgjorda barkpappersvaror (t ex block, presentpappersark, konferensmappar) på La Maison Afrique FAIR TRADE hemsida

Trend 3. Taktila ytor - gärna så mjuka och inbjudande som möjligt - är en storfavorit.
På foto: Presentpåse handgjord av barkpapper. Dekoren utgörs av långa barr som lagts i barkmassan och vilka ger det mjuka barkpapperet en speciellt taktil yta. Mer om presentpåsen på La Maison Afrique FAIR TRADE hemsida

Trend 4. Naturnära neutrala färger bidrar ofta till en genuin och rustik känsla. Säsongens jultrender 2021 genomsyras av neutrala färger i alla nyanser. Färgtrenden gifter sig väl med naturmaterialen.
På foto: Fair Trade axelväska flätad av soltorkat halvgräs (Lepironia Articulata), axelrem av flätade raffiapalmblad, knapp av trä. Mer om väskan och hantverket på La Maison Afrique FAIR TRADE hemsida.

Trend 5. Levande ljus är en trend som innefattar både större variation i själva ljusen och härliga ljusstakar som möjliggör finare installationer. Trenden levande ljus förväntas hålla i sig långt efter jul.
På foto: Fair Trade ljuskrona handgjord av insamlat metallskräp. Mer om ljuskronan och hantverket på La Maison Afrique FAIR TRADE hemsida.

Fair Trade hantverk i mångfald material med unika resultat

Fotot ovan ger några exempel på mångfalden material som finns representerade i La Maison Afrique FAIR TRADE sortiment och de unika hantverksprodukter de resulterar i. Från vänster till höger: Godis-groda flätad av ett vassliknande halvgräs (litet foto visar hantverkare Mme Perline när hon skördar materialet), hatt flätad av soltorkade raffiapalmblad (litet foto på raffiapalm under hatten samt litet foto på hattmakare Mme Raton i arbete t.h.), väska med utsida av handvävda raffiapalmblad och axelrem av flätad sisal, kort och kuvert av handgjort barkpapper (litet foto på designer och hantverkare Mme Jéstine med barken hon kokar i vatten till pappersmassa), Citroën paketbil handgjord av insamlat metallskräp (litet foto på bröderna Fidèle och Fideliss med en säck nyplockade metallburkar), pärlor handgjorda av insamlat plastskräp, halsband handgjort av polerat kokosnötskal. Du finner hantverksprodukterna och mer information om hantverket på La Maison Afrique FAIR TRADE

Den Madagaskiska hantverkssektorns betydelse, styrkor och svagheter
Madagaskar har sedan augusti 2021 ett ministerie och minister dedikerat till hantverk: Ministère de l´Artisant et les métiers, under ledning av minister Madame Sophie Ratisraka. (Tidigare ingick hantverk i ministeriet som även innefattade industri och handel.)
Minister Madame Sophie Ratsiraka intervjuades 3 september 2021 av l’Express angående den Madagaskiska hantverkssektorns betydelse, styrkor och svagheter. Ministern pekade på hantverket som formidabelt bra på att bekämpa arbetslöshet; Verksamheten är ofta individuella eller familjebaserade initiativ och företas med obegränsad kreativitet och variation. Den har förmåga att sätta värde på hela landet och folkets förmåga. Den stora mångfalden i de Madagaskiska hantverken (t ex avseende material) samt den internationellt erkända hantverksskickligheten är också exempel på styrkor. Exempel på svagheter är höga kostnader för material och brist på finansieringsmöjligheter.

Bottom line: Mångfald ger stabilitet och säkerhet – och det behövs det mera av. Klimatkris, artutrotning, pandemi har aktualiserat behovet, n’est-ce pas?
Dessutom: Enfald… finns det redan för mycket av.

la maison afrique fairtrade firar 25 ar

La Maison Afrique FAIR TRADE firar 25 år

La Maison Afrique FAIR TRADE med sin raison d’être (mission) « Hantverk från Madagaskar med respekt för natur, människa och tradition » firar 25 år. Rättvis Handel organisationen registrerades den 25 oktober 1995.

Respekt för natur:
Ekologi är fundamentet för global Hållbar Utveckling – och därmed även för Rättvis Handel (Fair Trade), där ”Respekt för natur och miljö” utgör Fair Trade princip nr 10.
Klimatförändringen är dessutom en mycket viktig rättvisefråga: De fattigaste länderna har bidragit minst till den pågående klimatförändringen - men är de som drabbas värst. Madagaskar tillhör de länder som drabbas mycket svårt av t ex förvärrade cykloner, översvämningar, torka.
Madagaskar har samtidigt en unik, ytterst skyddsvärd flora och fauna. Tillhör en av världens ”biodiversity hotspots”.

Respekten för naturen innebär att samtliga varor La Maison Afrique FAIR TRADE sortiment är tillverkade av lokala, förnyelsebara naturmaterial eller återvinning av skräp. Naturmaterialen utgörs främst av palmblad, gräs, vass, sisal. Dessa material är vildväxande utan tillförsel av bekämpningsmedel eller konstbevattning. Materialet i metallhantverket utgörs av burkar för vilka återvinningssystem saknas på Madagaskar. Hantverket bidrar därmed till att avhjälpa ett f.n. ökande miljöproblem. Tillverkningen är ett genuint, småskaligt och miljövänlig hantverk. Processen från skörd av naturmaterial eller insamling av returmaterial fram till färdig produkt är i högsta grad manuell. Samtliga varor transporteras med båt från Madagaskar till Sverige. Ett minimum av förpackningsmaterial används. Mer om detta finns att läsa under menyrubrik; La Maison Afrique FAIR TRADE Miljöomsorg
Respekt för människa:
Att ge möjligheter till de ekonomiskt fattigaste att förbättra sin situation är Fair Trade princip nummer 1. ”Ingen fattigdom” (No Poverty) är även mål nr 1 av de 17 Globala Målen för Hållbar Utveckling (SDG), vilka skall vara uppfyllda år 2030. Mål nr 2 är ”Ingen Hunger” (Zero Hunger).
Madagaskar är f.n. det land i världen där den extrema fattigdomen omfattar störst andel av befolkningen (77,4%). Detta enligt Världsbankens rapport ”Poverty and Shared Prosperity 2020”. Madagaskar är ett av de tre länder i världen som har de mest alarmerande nivåerna av hunger. Detta enligt Global Hunger Index (GHI) 2020.

Respekt för människan innebär för La Maison Afrique FAIR TRADE att samtliga hantverkare ges räntefria lån innan de påbörjar den överenskomna leveransen av varor. Hantverkarna får även stöd i form av exportadministration, skattebetalningar och utrymme i lagerlokaler. Detta har gett genuina micro-producenter i den informella sektorn möjligheter att vara leverantörer.

Jämställdhet: Världen är inte jämställd. Jämställdhet är ett globalt rättviseproblem. I egenskap av Rättvis Handel organisation, tar La Maison Afrique FAIR TRADE tydlig ställning för att i ord och handling ge mer makt och möjligheter åt kvinnor: Ca 75% av hantverkarna som tillverkar varorna i La Maison Afrique FAIR TRADE sortiment är kvinnor. De som är producentgruppsansvariga; ansvariga för att ta emot lån och leverera in varor är kvinnor eller kvinna tillsammans med man. Det enda undantaget utgörs av en hattateljé där samtliga fyra verksamma är män. Övergripande koordinering utförs av kvinnor. Utbetalningarna av lån ger konkret ekonomisk makt och möjligheter åt kvinnorna. Samtidigt ett stort ansvar. Kvinnorna har visat sig vara mycket kreditvärdiga; La Maison Afrique FAIR TRADE har efter mer än tjugo års verksamhet ännu inga kreditförluster från hantverkare som inte levererat. Med tanke på de förhållanden som ofta råder på Madagaskar (infrastruktur som saknas, cykloner som är frekventa) är detta imponerande. Ett annat, större skäl till att ge det ekonomiska ansvaret och befogenheterna till kvinnor är att de investerar i framtiden. Erfarenheten i La Maison Afrique FAIR TRADE visar på att inkomsterna från hantverket ofta blir till barnens universitetsutbildning, förbättring av familjens boende etc välfärd. De kvinnliga hantverkarna ger med sina inkomster social välfärd åt närstående – något som det extremt fattiga, politiskt instabila landet ofta inte förmår att ge.

Att arbetsförhållanden skall vara goda, priset rättvist, relationen långsiktig och att barn aldrig skall delta i arbetet är självklarheter för La Maison Afrique FAIR TRADE.

För La Maison Afrique FAIR TRADE är de 10 principerna för Fair Trade, av vilka flera tar upp respekten för människan, utgångspunkten för den dagliga verksamheten såväl som planering för framtiden. La Maison Afrique FAIR TRADE tillhör dessutom de pionjärer inom Fair Trade rörelsen som genom aktivt medlemskap World Fair Trade Organization haft möjlighet att påverka dessa principers utformning. La Maison Afrique FAIR TRADE är t ex en av grundarna till World Fair Trade Organization - Europa.

Motarbeta koloniala attityder och strukturer: Det koloniala handelsmönstret byggde på att Afrika var råvaruleverantör. La Maison Afrique FAIR TRADE handlar inte med råvaror, väljer istället varor med högt förädlingsvärde.
Det koloniala handelsmönstret dominerar alltjämt i mycket hög grad handeln mellan Afrika och Europa. Det skadar ekonomisk och Hållbar Utveckling i Afrika - och det är en skam för Europa. La Maison Afrique FAIR TRADE arbetar för förändring.
Respekt för tradition:
På Madagaskar lägger familjetraditioner oftast grunden för individens hantverkskunnande. La Maison Afrique FAIR TRADE stödjer att detta kunnande med stolthet kan överföras till kommande generation.
Hantverksföremålen är kulturbärare. La Maison Afrique FAIR TRADE stödjer att föremålen, utöver att vara till estetisk och praktisk nytta, sprider förståelse och respekt för hantverkarens kultur internationellt.
Konst, kultur och kulturarv betydelse för samhället och potential att skapa hållbar ekonomisk tillväxt i Afrika: Afrikanska Unionen (AU) har utlyst det kommande året till konst, kultur och kulturarvsåret "2021 The African Union Year of the Arts, Culture And Heritage”. Detta som ett erkännande av vikten av konst, kultur och kulturarv för att främja AU’s Agenda 2063 "The Africa We Want" mål att uppnå hållbar ekonomisk tillväxt och utveckling i Afrika samt påvisa behovet av att stärka den roll som den kreativa ekonomin kan spela i denna strävan.
I sin ”Plan of Action on Cultural and Creative Industries in Africa” (Handlingsplan för kulturella och kreativa industrier i Afrika) skriver AU i den inledande texten att ” Afrika upplever svår fattigdom, förvärrade konflikter, ökande börda av sjukdomar och undernäring samt andra utmaningar. Detta är paradoxalt eftersom det händer på en kontinent rikt utrustad med natur, kultur och mänskliga resurser som kunde utnyttjas och användas för bättre, mer meningsfulla liv. Afrika skulle kunna bättre använda sina lokalt utvecklade tekniker och förmågor i den kulturella sektorn. Afrikanska kulturindustrier har potentialen att stärka den socioekonomiska utvecklingen och tillhandahålla sysselsättningsmöjligheter för miljoner män, kvinnor, ungdomar, barn och äldre.
Kultursektorn använder lokalt material, färdigheter och teknik. Detta har en positiv påverkan på sektorövergripande tillväxt eftersom det ger marknadsmöjligheter för en ett brett spektrum av olika varor och tjänster tillgängliga på lokal nivå.
Kulturprodukter (cultural products) uttrycks inte bara i termer av materiella varor och tjänster men de förkroppsligar värderingar, känslor, trosuppfattningar, visioner av världen samt individuella såväl som kollektiva minnen. Det är därför absolut nödvändigt att de afrikanska kulturindustrin placeras i sammanhanget med insatser för att minska fattigdomen, initiativ och program för hållbar utveckling.”
Fair Trade hantverkets betydelse för ett i Afrika levande och produktivt kulturarv är även viktigt ur aspekten att världsdelen f.n. bedöms vara berövad på mer än 80 % av sina materiella kulturskatter. Artefakter som huvudsakligen stulits av kolonialmakter och som alltjämt finns i västerländska museum, gallerier och privata samlingar. Kraven på återlämnande till dess rättmätiga ägare har blivit allt starkare sedan publiceringen av Sarr-Savoy rapporten ”The Restitution of African Cultural Heritage. Toward a New Relational Ethics” november 2018, vilken t ex konstaterar att Musée du quai Branly i Paris innehåller över 70 000 konstskatter, från i huvudsak Tchad, Madagaskar, Benin och Mali. Rapporten rekommenderar att franska museer skapar grundliga inventeringar som delas med de relevanta afrikanska länderna och från november 2022 bör Frankrike återlämna samtliga identifierade konstverk. Sarr-Savoy rapporten gjordes på beställning av Frankrikes president Macron. New African har under 2020 publicerat en serie mycket läsvärda artiklar under temat ”Return of African Icons 2020”.

Att skapa medvetenhet om Fair Trade, hantverket och hantverkets kulturella betydelse ingår i principerna för Fair Trade. La Maison Afrique FAIR TRADE har under sina tjugofem verksamhetsår deltagit i ett stort antal internationella och nationella mässor. Det första större internationella eventet var ”Images of Africa” i Köpenhamn 1996 - ett event som under tre veckor inkluderade högkvalitativ musik, dans, teater, konsthantverk, bildkonst från många Afrikanska länder. Det första större nationella eventet var Kvinnor Kan mässan i Karlskrona 1996. La Maison Afrique FAIR TRADE har åren därefter deltagit i ett stort antal internationella fackmässor, främst för konst, hantverk, design och mode: FORMEX på Stockholmsmässan (totalt 25 mässor under åren 2006-2018), Formland på Herning Messecenter i Danmark (2010, 2011, 2014), Gave & Interior på Oslomässan (2005, 2006), Copenhagen International Fashion Fair, CIFF på Bella Center (2012, 2013). Dessutom har La Maison Afrique FAIR TRADE varit utställare på världsmässan för ekologiska varor BIOFACH i Nürnberg under åren 2007 och 2008.
La Maison Afrique FAIR TRADE har även deltagit som utställare (och delvis engagerat sig i lansering och arrangerandet av) de Rättvis Handel/Fair Trade forum som med start 2004 hållits på olika orter i Sverige.
Deltagandet som utställare på utåtriktade event har kompletterats av föreläsningar på tema såsom ”Madagaskar – natur och kultur att bevara”, ”Fair Trade hantverk för Hållbar Utveckling”. Föreläsningar har inkluderat bildvisning och förevisning av hantverksföremål. Föreläsningarna har vanligen gjorts på uppdrag av bildningsförbund i södra Sverige, studieförbund eller föreningar inom Fair Trade eller miljörörelsen.

Foto överst: Sifaka Madagaskar är en av världens ”Biodiversity hotspots”. Utmärkande är dess flora och faunas extremt höga grad av endemism inte bara på artnivå utan också på högre taxonomiska nivåer. Det är en biodivesity hotspots med särskilt hög global betydelse för däggdjur, växter och reptiler. Nästan en tredjedel (31%) av alla lemurarter på Madagaskar är nu kritiskt hotade - bara ett steg bort från utrotning - med 98% av dem hotade, enligt IUCN pressmeddelande 9 juli 2020. Bland de nyligen listade som kritiskt hotade finns Verreaux's Sifaka (Propithecus verreauxi).
Hantverkare Madame Augustine flätar hattar av soltorkade raffia palmblad. En av två döttrar, vilka båda går i lågstadieskola, står bredvid. Mme Augustine har även en son som studerar matematik och datateknik vid universitet i Tamatave. Fotot har tagits i hennes trädgård där hon också odlar grönsaker. Huset de bor i är av flätad bambu, taket är av strå.
Ett av många fina exempel på kvinnor med hantverksskicklighet, ambitioner för kommande generationer och vars minimala ekologiska fotavtryck ger utrymme för fortsatt liv på planeten.

La Maison Afrique FAIR TRADE kan se tillbaka på 25 år.

Med betraktelse av omvärlden framstår raison d’être (mission) ”Hantverk från Madagaskar med respekt för natur, människa och tradition”  som av mycket aktuell betydelse - men vilka framtida möjligheter finns det för verksamheten?

plastfritthav la maison afrique fairtradeINGEN PLATS FÖR PLAST I VÅRA HAV! - Säg nej till plast, säg ja till Fair Trade hantverk av naturmaterial.

Titta in i La Maison Afrique FAIR TRADE sortiment av väskor och hattar handgjorda av hantverkarnas lokala, förnyelsebara naturmaterial. Naturfibrer som är vackra och funktionella. Se även det innehållsrika sortimentet av present- och interiörvaror av natur- eller returmaterial.

World Wildlife Day 3 mars 2019 har för första gången havsmiljö i fokus: ”Life below water: for people and planet”. På kampanjens hemsida betonar María Fernanda Espinosa, ordförande för FN: s generalförsamling, betydelsen av de marina ekosystem och de havslevande djuren. Haven innehåller nästan 200 000 identifierade arter, därtill ännu fler oidentifierad. Enligt henne är det inte acceptabelt att vi - såsom nu är fallet - varje år kastar cirka 8 miljoner ton plast i havet. (8 miljoner ton/år motsvarar att en sopbil full av plast töms i havet varje minut.) Plastavfall av vilket en mindre del kvarstår i sin ursprungliga form, medan en mycket större del bryts ned till mikroplast som konsumeras av fisk, andra varelser och som även finner sin väg in i människors mat och vatten. 

EU-parlamentet godkände den 27 mars 2019 en lag som förbjuder den typ av engångsplast som idag utgör 70% av allt marint skräp. Lagen som förbjuder dessa engångsplast-produkter träder i kraft 2021. Dessutom insamlingsmål 90% för plastflaskor till 2029 samt strängare tillämpning av principen "förorenaren betalar".

world fair trade day2019 world migratory bird day2019World Migratory Bird Day firas samma dag som World Fair Trade Day, dvs andra lördagen i maj: 2019 11 maj. Detta år firas World Migratory Bird Day på tema Protect Birds: Be the Solution to Plastic Pollution. Fåglar påverkas av plastförorening på flera sätt: Foderbeteende gör havsfåglar benägna att äta plast. Plast misstas ofta för byte, både genom form och lukt. Fåglar matar omedvetet sina ungar med plast. Fågelungarna är ännu mer sårbara på grund av deras underutvecklade organ. Vid förtäring beror också skadorna orsakade av plast på dess form: Skarpa plastpartiklar orsakar omedelbar död genom att penetrera inre organ. Mestadels leder plastförtäringen till att fågeln svälter, då den får känslan av att ständigt ha en full mage. Toxiciteten i plast är ett ytterligare ett hot. Insnärjning i fisknät o dyl utgör ett dödligt hot mot i synnerhet sjöfåglar. Antalet sjöfåglar som dör till följd av plastföroreningen är f.n. 1 miljon och växer. Forskning understryker hur brådskande situationen är: 90 % av havsfåglarna beräknas ha plast i magen nu och med denna ökningstakt förväntas andelen växa till 99 % år 2050.
(World Migratory Bird Day firas även andra lördagen i oktober, dvs dagen firas två gånger årligen.)

Ca 180 av världens länder kom i maj 2019 överens om nya FN-regleringar för att förhindra att plastavfall dumpas i haven. Baselkonventionen från 1992, som kom till för att kontrollera export av farligt avfall, har genom denna överenskommelse fått ett tillägg i form av ett juridiskt bindande ramverk även för plastavfall. Det handlar om att den globala handeln med plastavfall ska bli mer reglerad, samtidigt som hanteringen även ska bli mer säker, både för människa och miljö. Hittills har rika länder kunnat använda fattiga delar av världen som en gigantisk sopstation för sitt plastavfall. Malaysia, Thailand och Vietnam var de största mottagarna av plastavfall under 2018. Tanken är att reglerna ska träda i kraft om ett års tid.

WWF publicerade den 12 juni 2019 analysen ”No Plastic in Nature: Assessing Plastic Ingestion from Nature to People”. På grundval ett 50-tal vetenskapliga globala studier om människors intag av mikroplast beräknas det globala genomsnittet vara 5 gram per vecka (vilket motsvarar mängden plast i ett kreditkort). Dricksvatten är en av de största källorna, men människor får även i sig mikroplast genom livsmedel som salt, öl och skaldjur. Plastföroreningar är även ett stort hot mot vilda djur och deras livsmiljöer. Globala åtgärder är brådskande och nödvändiga för att hantera plastkrisen, säger Världsnaturfonden WWF.

Plastanvändningen i Sverige ökade med 300 000 ton per år från 2010 till 2017. Det innebär en ökning med ungefär 30 kilo per person och år(!) Plasten som används kommer huvudsakligen från fossil råvara och endast en liten del materialåtervinns. Detta visade kartläggning utförd på uppdrag av Naturvårdsverket och publicerad 19 juni 2019.

SÄG NEJ TILL PLAST, SÄG JA TILL FAIR TRADE HANTVERK AV NATURMATERIAL
fairtrade fisk plastfritt hav
Titta in i La Maison Afrique FAIR TRADE sortiment - och glöm inte ordningsfisken. Ordningsfisken är sydd av hantverkarnas lokalt växande, soltorkade och handvävda raffia palmblad. Ordningsfisken är fin på många vis: A) Hänga på väggen (väggkorg) för förvaring. B) Lägga på bordet som underlägg, exempelvis till karaff eller vattenkanna. C) Statement-fisk: Ingen-plats-för-plast-i-våra-hav.

Fairtrade tillverkat i Afrika för framtid i Afrika

Med naturen in i vintern - och framåt - välj Fair Trade hantverk av naturmaterial för globalt Hållbar Utveckling. Hållbar Utveckling baseras på ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Att välja Fair Trade hantverk av naturmaterial är att göra en konkret insats för att de globala målen för Hållbar Utveckling skall kunna uppfyllas. Vad kan vara bättre i julklappstider?

De globala målen för Hållbar Utveckling är 17, nummer 1 är ”Ingen Fattigdom”.
Enligt Världsbankens senaste rapport ” Poverty and Shared Prosperity 2018” är Madagaskar och Centralafrikanska republiken de två länder i världen med allra störst andel av sin befolkning i extrem fattigdom; 77,5% respektive 77,7%.
Globalt har den extrema fattigdomen minskat från 36 % år 1990 till 10 % år 2015 - men samtidigt har den blivit alltmer koncentrerad till Afrika söder om Sahara; genomsnittet för regionen var 41,1% år 2015. Ser man till utvecklingen i absoluta tal (miljoner människor), så innebär detta att hälften av världens extremt fattiga 2015 bodde i Afrika söder om Sahara.
Prognosen säger att 9 av 10 extremt fattiga kommer att bo i Afrika söder om Sahara år 2030.

Tillverkat i Afrika för framtid i Afrika. (Made in Africa makes the future for Africa):
Afrika är rikt på råvaror – men när inte tillverkningen sker i Afrika, blir inte Afrika rikt. Exporten av råvaror gör att Afrika går miste om förädlingsvärdet, förblir beroende av import av konsumtions- och kapitalvaror. Dessutom förlorar Afrika teknisk utveckling och arbetstillfällen för en befolkning som enligt FN kommer att fördubblas under åren 2017 fram till 2050.
La Maison Afrique FAIR TRADE fokuserar på varor med högt förädlingsvärde, handlar inte med råvaror. Det koloniala handelsmönstret byggde på att Afrika var råvaruleverantör. Vi arbetar för förändring.

Madagaskar är inte bara en världens länder med störst andel av sin befolkning i extrem fattigdom - det är även ett land med en av världens rikaste och mest unika flora och fauna att bevara. Madagaskar är, tillsammans med mindre närliggande öar, en av världens "biodiversity hotspots". Mer om detta under menyval "Fair Trade hantverk för Hållbar Utveckling".

Sedan start 1995 är La Maison Afrique FAIR TRADE en icke vinstdriven Fair Trade organisation som stödjer och samarbetar med hantverkare på Madagaskar. Mission sammanfattas i logotypen: "Hantverk från Madagaskar med respekt för natur, människa och tradition. FAIR TRADE". Materialen som används är lokala natur eller returmaterial. Tillverkningen är småskalig och miljövänlig. Varorna båtfraktas från Madagaskar till Sverige. Hantverkarna (de flesta är kvinnor) stöds bl a genom räntefria lån och exportadministration.
La Maison Afrique FAIR TRADE sortiment presenteras på hemsidan under menyval « Fair Trade grossist ».
För att kunna se priser och beställa varor behöver företaget (eller församlingen) vara registrerad som kund. Registrering görs på under menyval ”Mitt konto” därefter ”Registrering”.

Världsmiljödagen 2018 BeatPlasticPollution Världsmiljödagen 5 juni 2018 #BeatPlasticPollution
Säg nej till plast, säg ja till Fair Trade hantverk av naturmaterial.

Tema för Världsmiljödagen 2018 är "Beat Plastic Pollution”. Temat är en uppmaning till oss alla att göra förändringar i vår vardag för att minska plastavfallet. Föroreningarna plastavfallet orsakar gör stor skada på djurlivet, människors hälsa och miljön. Ca 13 miljoner ton plast hamnar årligen i våra hav. I haven skadar plastavfallet det marina djurlivet och koraller. Plastavfallet sönderfaller till mikroplaster och letar sig in i vattenförsörjning - och därmed in i våra kroppar. Vilken skada orsakar det? Forskare är fortfarande inte säkra, men plast innehåller ett antal kemikalier, varav många är giftiga eller stör hormoner. Plast kan också fungera som en magnet för andra föroreningar såsom dioxiner, metaller och pesticider.
Plast har många värdefulla användningsområden – men alltför ofta (50 %) blir det till engångsartiklar, t ex plastkassar, plastflaskor, engångsbestick. De används bara vid ett kort tillfälle – men förblir ett långvarigt problem för djur, natur och kommande generationer.
Källa: UN World Environment Day

La Maison Afrique FAIR TRADE rekommenderar: Säg nej till plast, säg ja till Fair Trade hantverk av naturmaterial.

fairtrade shoppingkorg handgjord av naturmaterialA) Välj Fair Trade shoppingkorg handgjord av naturmaterial i stället för plastkasse när du handlar i butik. La Maison Afrique FAIR TRADE erbjuder flera olika shoppingkorgar som alla är handgjorda av naturmaterial.

Fairtrade picknick korg till utflyktenB) Packa picknick i Fair Trade utflyktskorg i stället för att besöka snabbmatställe/take-away med dess plastbestick, plastflaskor etc avfallsgenererande engångsartiklar. Picknick korg från La Maison Afrique FAIR TRADE finner du här.

tradgardshatt o potagerC) Trädgårdshatt & Potager: Kombinationen av blommor och grönsaker ger dig bin och humlors surr, fågelsång + garanterat klimatsmart och plastförpackningsfri mat. Fair Trade trädgårdshatt för solskydd – men även för miljöomsorg, fattigdomsbekämpning, jämställdhet. Glöm inte bort huvudsakerna.
La Maison Afrique FAIR TRADE hattar har stil & funktion - mer om de olika modellerna finner du här.

BeatPlasticPollution Pärlor handgjorda av insamlat plastavfallD) När det är dags köpa present till någon som redan har ”allt” (…) välj Fair Trade konsthantverk tillverkat av insamlat, återvunnet plast- eller metallavfall. Problemet med plastavfall etc miljöstörande avfall kommer att fortsätta vara stora. Problemet med desperat fattigdom i delar av världen likaså. Madagaskar är ett av världens ekonomiskt fattigaste länder. Ca 80 % av dess befolkning lever i extrem fattigdom. Samtidigt har Madagaskar en unik, ytterst skyddsvärd, flora och fauna; tillhör en av världens "biodiversity hotspots".
Att denna miljö skyddas från nedskräpning är oändligt mycket värt. La Maison Afrique FAIR TRADE hantverk innefattar många olika fordonsmodeller skickligt handgjorda av insamlat metall- (och plast-) avfall. Under rubriken "Smycken" finns även pärlor handgjorda av insamlat plastavfall. Hantverk som visar imponerande kreativitet och praktiskt miljöengagemang. BeatPlasticPollution

formex 2018 utställare la maison afrique fairtrade

Välkommen till La Maison Afrique FAIR TRADE monter B10:41 på Formex, Stockholmsmässan 17-20 januari 2018.
Hos La Maison Afrique FAIR TRADE finner du funktionellt och tidlöst vackert hantverk med ekologi i fokus. Under vårmässan fylls Formex-montern med vårt stora sortiment hattar med matchande väskor och korgar.

solhatt chapeau soleil art nr 25181La Maison Afrique FAIR TRADE hattar
Ca 30 olika hattmodeller kommer att finnas i Formex-montern. Samtliga hattar är genuint hantverk av hantverkarnas lokala, vildväxande naturfibrer. 
Flertalet hattar är tillverkade av raffia palmblad som handvävts, virkats eller flätats. Det soltorkade raffia palmbladet är ett utmärkt material för tillverkning av kvalitetshattar; vackra, behagliga att ha på huvudet, enkla att ta med på resan.
fairtrade hatt la maison afrique fairtradeUtöver hattarna av raffia finns hattar flätade av naturgrönt bergsgräs och halvgräs.
I La Maison Afrique FAIR TRADE sortiment finns hattar för alla tillfällen; stranden, trädgården, festen etc. Sortimentet innefattar många riktigt bra solhattar; hattar med breda brätten som ger bra solskydd till ansikte såväl som nacke och axlar.
Hattmodeller finns för både liten (dvs barnhattar 48-53) såväl som stor (dvs storlek vuxen medium 57-58 och större 59-60-61).
Foto här bredvid och ovan ger några få exempel ur La Maison Afrique FAIR TRADE hattsortiment. fairtrade farmer hat art nr 25152
Samtliga hattar som kan beställas från lager i Sverige finns på hemsidan under menyval ”Hattar”.

La Maison Afrique FAIR TRADE väskor
Ca 25 olika väskmodeller (handväskor, axelväskor, shopping-och utflyktskorgar) kommer att finnas i Formex-montern. axelvaska ekofashionVäskorna matchar hattarna då även de är genuint hantverk (handvävt, virkat, flätat) av i allt väsentligt samma naturfibrer som hattarna.
Det som skiljer är att väskor och korgar innehåller mer av de sega, slitstarka bergsgräset och halvgräset. Flertalet väskor och korgar är tillverkade i två lager; ett yttre lager av handvävda raffia palmblad, ett inre lager av flätat halvgräs. Det inre lagret av flätat halvgräs är det som främst ger väskan eller korgen form och slitstyrka. Några har utöver detta ett extra inre foder av handvävd raffia eller bomullstyg.
fairtrade korg vaska sisalHandtag och axelremmar är tillverkade av vegetabiliskt garvat läder, bambu, sisal eller raffia.

La Maison Afrique FAIR TRADE väskor har stil, är bra att hålla i handen. De av naturmaterial handgjorda shoppingkorgarna är ultimat Hållbara alternativ till plastkassar.
Foto här bredvid och ovan ger några få exempel ur La Maison Afrique FAIR TRADE väsksortiment.
fairtrade shoppingkorgSamtliga väskor som kan beställas från lager i Sverige finns på hemsidan under menyval ”Väskor”.

Du finner mer information om La Maison Afrique FAIR TRADE monter B10:41, Formex 17-20 januari 2018 på Stockholmsmässans hemsida. Sök Formex-utställare La Maison Afrique FAIR TRADE.
Formex öppettider 17-20 januari 2018
Onsdag 17/1 09.30-19.00
Torsdag 18/1 09.30-19.00
Fredag 19/1 09.30-18.00
Lördag 20/1 09.30-17.00

Klimatföränfringen är orättvisKlimatförändringen leder till naturkatastrofer. - Det är orättvist att de fattigaste länderna drabbas värst.
Madagaskar är ett exempel på ett extremt fattigt land, vilket under 2017 drabbats av två stora naturkatastrofer; torka och därefter cyklon med efterföljande översvämningar.

Worldbank Madagascar overview (13 October 2017): “Social context: While Madagascar has great potential, the country has lagged on several development indicators: almost 80% of the population lives on less than $1.90 per day, with one child in two under 5 years suffering from stunting, and Madagascar is the fifth largest country in the world with the highest number of unschooled children. Moreover, the rate of access to electricity is 13%, one of the lowest in the world. Madagascar is also one of the countries that are most exposed to extreme weather events and experiences, on average, three major natural disasters per year. In addition, repeated political crises, the last of which shook the country from 2009 to 2013, often threaten the development progress made.”
Landöversikten i sin helhet finner du här
Under 2017 har Madagaskar drabbats av två stora naturkatastrofer: Torka och därefter cyklonen Enawo med efterföljande översvämningar. Den senaste (23 nov 2017) rapporten från Världsbanken om Madagaskars ekonomiska situation har titeln ”Coping With Shocks: Madagacar’s Economic Update” Pressrelease samt rapporten i sin helhet finner du här 
Se La Maison Afrique FAIR TRADE websida om Fair Trade hantverk för Hållbar Utveckling.

fairtradeforum2017Fair Trade forum 2017 Tema: Hållbar livsstil

Fair Trade forum 2017 har tema ”Hållbar Livsstil”; textil och mode, mat, elektronik. Linköping är värd för 2017 års forum. Invigning sker den 5 oktober kl 20.00 med konsert i Linköpings forumteater.
Fair Trade forum utställning och marknad:
6 oktober kl 13.00 - 19.00
7 oktober kl 10.00 - 16.00
Plats: Kårhuset Kollektivet, Ågatan 55 i centrala Linköping.
La Maison Afrique FAIR TRADE finns på plats som utställare.

Fair Trade forum program:
6 oktober kl 13.00 - 20.30
7 oktober kl 10.00 - 16.30
Fair Trade forum erbjuder ett stort antal programpunkter med anknytning till Fair Trade forums 2017 tema ”Hållbar Livsstil”. La Maison Afrique FAIR TRADE medverkar med programpunkt ”Hållbara fibrer i Fair Trade hantverk” den 7 oktober kl 12.15 - 12.45.
Plats: Kårhuset Kollektivet

Mer om Fair Trade forum 2017 i Linköping.

Hållbar livsstil för Hållbar Utveckling – Vad kan vara viktigare?
Välkommen till La Maison Afrique FAIR TRADE på 2017 års forum!

Formex utställare augusti 2017 La Maison Afrique FAIRTRADETack till besökare i La Maison Afrique FAIR TRADE monter på Formex, Stockholmsmässan 23-26 augusti 2017.
Välkommen åter 17-20 januari 2018!

la maison afrique fairtrade formex 2017Formex, Stockholmsmässan 23 -26 augusti 2017.
Välkommen till La Maison Afrique FAIR TRADE monter B10:41

I montern kommer du att finna Fair Trade väskor och hattar handgjorda av naturfibrer. Mer information finns i La Maison Afrique FAIR TRADE e-monter på Formex hemsida.
Hos La Maison Afrique FAIR TRADE blomstrar hantverket i de sköna naturmaterialen
- och i återvinning av vad som annars skulle ha varit miljöförstörande skräp, t ex metallburkar, plast och textilspill. Du finner blomsterdekorerat barkpapper i form av gratulationskort, fordonsmodeller av återvunna metallburkar och mycket mera under rubriken Present och Interiör på La Maison Afrique FAIR TRADE hemsida. Allt detta kommer inte att få plats i Formex-montern – men kan beställas on-line av registrerade företagskunder.

Med ca 900 utställare, 23 000 besökare och 800 medierepresentanter är Formex Nordens största mötesplats för design, hantverk och interiör. Förutom möjligheten att göra affärer, mötas och se nyheter, bjuder mässan på trender, inspiration och kunskap i form av utställningar och föredrag. La Maison Afrique FAIR TRADE har deltagit som utställare på Formex vår och höst sedan 2006.
23-26 augusti 2017 blir den 23.e Formex-mässan för La Maison Afrique FAIR TRADE.

tillverkat i afrika för framtid i afrika Made in Africa makes the future for Africa
Tillverkat i Afrika för framtid i Afrika

Afrika är rikt på råvaror – men när inte tillverkningen sker i Afrika, blir inte Afrika rikt. Exporten av råvaror gör att Afrika går miste om förädlingsvärdet, förblir beroende av import av konsumtions- och kapitalvaror. Dessutom förlorar Afrika teknisk utveckling och arbetstillfällen för en befolkning som enligt FN kommer att fördubblas åren 2017 fram till 2050.
La Maison Afrique FAIR TRADE fokuserar på varor med högt förädlingsvärde, handlar inte med råvaror. Det koloniala handelsmönstret byggde på att Afrika var råvaruleverantör. Vi arbetar för förändring.
Foto visar barnhatt flätad av lokala, soltorkade naturvit raffiapalmblad. Färgämne som används uppfyller krav på miljö och hälsa. En av kvinnorna som flätat (Madame Clarisse Razanadrazery) syns tillsammans med en tös vars framtid tillverkningen bidrar till. 
FN’s prognos för befolkningsutvecklingen presenteras i publikation ” World Population Prospects Key findings & advance tables 2017 ”. Världens befolkning förväntas öka från 7,55 billioner 2017 till 9,77 billioner 2050. Afrikas befolkning förväntas fördubblas från nuvarande 1,26 billioner till 2,53 billioner.

Afrikas snabbt växande befolkning innebär att 450 miljoner arbetstillfällen behöver skapas under de kommande 20 åren. Färre än en fjärdedel av dessa arbetstillfällen kommer, enligt rapporten ”Africa Competitiveness Report 2017” sammanställd av Africa Development Bank (ADB), World Economic Forum och Världsbanken, att skapas med nuvarande policys. Kortsiktigt behövs t ex utveckling av förädlingskedjor till råvaruutvinning för att åstadkomma ekonomisk diversifiering, sektorspecifika reformer i arbetsintensiva sektorer såsom jordbruk, byggnation och mikroföretag. Långsiktigt behövs t ex starkare institutioner för genomförandet att reformer, förbättrad infrastruktur. Rapporten publicerades 4 maj 2017, kan laddas ner i sin helhet som pdf-fil.

För att förstå Afrika i dag är det viktigt att känna till dess historia. Dokumentären ” How the Europeans Divided Africa ” av den välkände experten på Afrikas historia, Basil Davidson, berättar om hur de Europeiska kolonialmakterna delade upp Afrika och därefter exploaterade genom ett handelsmönster där Afrika var råvaruleverantör.

Sammanfattningsvis: Handla varor TILLVERKADE i Afrika för framtid i Afrika.

När skall Europa börja amortera på den koloniala skulden? Räntor?

Världsmiljödagen 5 juni
En dag det passar extra bra med genuint Fair Trade hantverk av naturmaterial och returmaterial.

Världsmiljödagen 5 juni 2017

Till vänster: Foto från ort på Madagaskars östkust vilken har en (extra) stor och unik biologisk mångfald. Hatten är tillverkad på denna ort, flätad av kombinationen soltorkade raffiapalmblad och återvunna kassettband. Material som är dubbelt bra för miljön; De soltorkade palmbladen ingår i den naturliga, vildväxande floran. Palmerna beskärs för att ständigt skjuta nya skott. Kassettbanden är lokalt avfall för vilket återvinningsanläggningar saknas.
Till höger: Korg flätad av soltorkat bergsgräs och raffiapalmblad. Gräset är vildväxande runt byn där hantverkarna bor. Handtag av vegetabiliskt garvat läder. Foder och dragskostängning av oblekt bomullstyg. Passar perfekt för en liten utflykt i naturen.

Något mer att tillägga? Ja. Orten där hatten tillverkats drabbas ofta mycket svårt av cykloner. Cyklonen Enawo i mars 2017 var ett exempel på detta. Den slog här in över land med vindstyrkor som uppnådde dubbel orkanstyrka: 62 m/s (230km/h). Cyklonen lämnade många hemlösa.
Kvinnorna som tillverkar hattarna är miljöhjältar i en värld med en mycket orättvis klimatförändring(!)
Många fler hattar, väskor, present och interiörvaror som samtliga är genuint Fair Trade hantverk av natur- eller returmaterial finner du på La Maison Afrique FAIR TRADE hemsida.
Du konsument! Stöd hantverkarna på Madagaskar genom att köpa deras varor i de butiker eller kyrkliga församlingar som utgör La Maison Afrique FAIR TRADE återförsäljare.
Arbetar du inom detaljhandeln? Välkomna att registrera ert företag i La Maison Afrique FAIR TRADE kundregister för att därefter kunna beställa varor online.

Fair Trade – MakeOurPlanetGreatAgain
8 mars internationella kvinnodagen8 mars – Internationella Kvinnodagen

Världen är inte jämställd. Jämställdhet är ett globalt rättviseproblem.
I egenskap av Rättvis Handel organisation, tar La Maison Afrique FAIR TRADE tydlig ställning för att i ord och handling ge mer makt och möjligheter åt kvinnor.
Ca 75% av hantverkarna som tillverkar varorna i La Maison Afrique FAIR TRADE sortiment är kvinnor. De som är producentgruppsansvariga; ansvariga för att ta emot lån och leverera in varor är kvinnor eller kvinna tillsammans med man. Det enda undantaget utgörs av en hattateljé där samtliga 4 verksamma är män. Övergripande koordinering i La Maison Afrique FAIR TRADE utförs av kvinnor.
Utbetalningarna av lån ger konkret ekonomisk makt och möjligheter åt kvinnorna.
Samtidigt ett stort ansvar.
Kvinnorna har visat sig vara mycket kreditvärdiga; La Maison Afrique FAIR TRADE har efter över 20 års verksamhet ännu inga kreditförluster från hantverkare som inte levererat. Med tanke på de förhållanden som ofta råder på Madagaskar (infrastruktur som saknas, cykloner som är frekventa) är detta imponerande.
Ett annat, större skäl till att ge det ekonomiska ansvaret och befogenheterna till kvinnor är att de investerar i framtiden. Erfarenheten i La Maison Afrique FAIR TRADE visar på att inkomsterna från hantverket ofta blir till barnens universitetsutbildning, förbättring av familjens boende etc välfärd.
De kvinnliga hantverkarna ger med sina inkomster social välfärd åt närstående – något som det extremt fattiga, politiskt instabila landet ofta inte förmår att ge.

årets färg 2017 grönskaÅrets färg 2017: Grönska

”Grönska symboliserar återförening med naturen, varandra och ett större syfte” Med dessa ord konkluderar Pantones VD varför färginstitutet valt grönska (greenery) till årets färg 2017.
Grönska är en gul-grön nyans som påminner om vårens första grönska. Den illustrerar naturens rika lövverk och lummighet. Grönska är naturens neutrala – en färg som passar hela året och överallt.

Enligt Forbes artikel visar även valet av årets färg 2017 att miljö-engagemang gått från att ha varit icke-kontroversiellt till att bli det mest eftersträvansvärda, ett crescendo. Miljöengagemanget yttrar sig i trenden för vegetarisk mat, miljömedvetet mode etc konsumtion.

la maison afrique fairtrade ekologi
La Maison Afrique FAIR TRADE gläds över att se allt fler ansluta sig till den gröna trenden.
Mer om Miljöomsorg - passion i praktik hos La Maison Afrique FAIR TRADE.

Miljöomsorg är alltid rätt-och-vist.

formex fairtrade 2017 tack for besoketTack till alla som besökte La Maison Afrique FAIR TRADE monter på Formex, Stockholmsmässan 18-21 januari 2017. Besökarna gör mässan värdefull för hantverkarna på Madagaskar - och gör deltagandet till ett nöje.
Pleased to meet You. Thanks!

formex januari 2017utställare La Maison Afrique FAIR TRADEFormex Stockholmsmässan 18-21 januari 2017
La Maison Afrique FAIR TRADE monter B10:41.
Här startar våren. Välkommen!

Under vårmässan fylls Formex-montern med vårt stora sortiment hattar med matchande väskor och korgar. Samtliga gediget hantverk av naturfibrer. Funktionella och vackra, dessutom Fair Trade. På Formex hemsida visar La Maison Afrique FAIR TRADE e-monter några av produkterna tillsammans med material och hantverkare. Det finns även en länk till karta som visar monterns placering i hallen.
Missa inte tillfället att se nydesignade och nyinkomna Fair Trade väskor och hattar.

Nyinkommet 2017 i La Maison Afrique FAIRTRADE sortimentNyinkommet i La Maison Afrique FAIR TRADE sortiment.
Nya modeller av hattar och väskor handgjorda av naturfibrer, blomsterkort av barkpapper, miniatyr modellfordon av returburkar – allt tillverkat med lån hantverkarna fått från La Maison Afrique FAIR TRADE. Miljövänligt, genuint hantverk som har tagit mycket tid. Containern ankom svensk hamn i december 2016. Se de nyinkomna varorna på La Maison Afrique FAIR TRADE hemsida under menyval Fair Trade grossist. De fina hantverksvarorna kommer även att finnas i La Maison Afrique FAIR TRADE monter på Formex 18-21 januari 2017.

Nya modeller av väskor och hattar handgjorda av naturfibrer.

fairtrade axelvaska horisont och hantverkare hantaVäska Horisont har utsida av handvävda raffiapalmblad, axelrem av flätad sisal. Stadga och slitstyrka av insidans lager av flätad vass. Fodrad med naturvitt bomullstyg. Innerficka. Väskan stängs med blixtlås på ovansidan, har stor ficka med blixtlås på framsidan. Axelväskan Horisont finns i två storlekar: Art nr 24101 och Art nr 24102. Båda finns i fyra olika färgalternativ: Ljusgrå+naturvit, Pastellblå+naturvit, Rosa+naturvit, Olivgrön+naturvit.
Väskmodellen Horisont är resultatet av La Maison Afrique FAIR TRADE samarbete med hantverkare och designer Madame Hanta. Arbetet med framtagningen av modellen påbörjades hösten 2015, tillverkningen har skett under 2016. Resultatet finns nu i lager hos La Maison Afrique FAIR TRADE i Sverige. Fotot visar väskan Horisont samt Madame Hanta i hem-ateljé där hon tillsammans med fyra andra tillverkar. Ateljén ligger på den Madagaskiska landsbygden. De flyttade från huvudstaden för ett år sedan – och tycker att de kommit till en bra mycket bättre miljö på landsbygden.

Fairtrade axelvaska och hatt riverside samt hantverkareAxelväska Riverside är flätad av naturgrönt halvgräs, har axelrem av elegant rundflätad naturvit raffia. Stängs med stor, rund snidad träknapp på väskans framsida. Storlek och utformning som gör väskan utmärkt för dokument i A4 format. Ca mått: H=32cm Bredd=22cm Djup=6cm
Herrhatten Chapeau Homme Riverside matchar axelväskan Riverside i form, färg och material. Hatten är gjord i stora storlekar. Liksom väskan är den naturgrön. Tillsammans är de - natursköna.
Väskmodellen Riverside är resultatet av La Maison Afrique FAIR TRADE samarbete med hantverkare och designers på Madagaskars östkust. Materialet växer här i stor mängd och dess flätning till brukshantverk ger betydelsefulla inkomster till kvinnor. Madagaskars östkust är ofta drabbad av cykloner. Infrastruktur (vägar, vatten, el) är mycket dåligt utvecklat. Kontantinkomster som kompletterar självhushållningsjordbruket viktiga. Arbetet på väskmodellen Riverside påbörjades hösten 2015, tillverkning av väskan (och hatten) har pågått under 2016. Både väska och hatt finns nu i lager hos La Maison Afrique FAIR TRADE i Sverige. På foto väska och hatt Riverside samt designer och hantverkare Madame Tilda. Det kan vara intressant att notera att växten Lepironia articulata är vanlig i ett flertal länder i och kring Indiska Oceanen, från Madagaskar ända bort till Australien och Fiji. På Madagaskar är den mycket uppskattat som material av god kvalitet för hantverk; starkt, smidigt, lättarbetat. (Det finns aktuella exempel på att växtens värde som material för hantverk inneburit krav på återställande av dess växtplatser efter gruvprojekt. Växtplatserna är viktiga att bevara med tanke på att de är bra miljöer för t ex groddjur.) Mer om växten, dess utbredning och användbarhet på hemsidan PlantUse.

Hatt-hantverk Hatten Chapeau Mariette Ruban är tillverkad av soltorkade raffia palmblad som flätats till band och sytts samman. Hatten är naturvit med band runt kullen, rosett och brättets yttersta kant i tre färgalternativ: Rosa, Havsblå eller Olivgrön Fin sommarhatt! La Maison Afrique FAIR TRADE samarbetar med designer och hantverkare Madame Mariette sedan 2007. Ett flertal nya hattmodeller har skapats under åren, varav Chapeau Mariette Ruban är den senaste. Foto visar har Mme Mariette steg för steg tillverkar hatten. Fler av Mme Mariettes populära hattmodeller finns under menyvalet Hattar.


Hatt och hantverkareHatten Chapeau Bow är sydd av handvävd raffia. Det är en elegant damhatt med stor rosett på ett 9cm brett brätte. Det omfattande arbete som lagts ned på materialet, dvs de handvävda raffia palmbladen, ger hatten en hög kvalitet. Hatten finns i tre färgalternativ: Naturvit, svartsamt olikanyanser av grått. Foto visar hattmodellen samt designer och hantverkare Madame Vololona vid symaskinen.Exempel på nyinkomna väskor och hattar som är favorit-i-repris.

Ett antal efterfrågade väsk- och hattmodeller har anlänt och finns nu åter i lager hos La Maison Afrique FAIR TRADE i Sverige.

211 fairtrade korgar raffia laderhandtag naturvit pastellgronExempel är korgarna med utsida av handvävd raffia, läderhandtag, innerficka med blixtlås. Korgarna finns nu nyinkomna i tre storlekar: Art nr 211, art nr 212, art nr 213. De finns dessutom i fler (6) färgalternativ: Naturvit, Pastellgrön, Olivgrön, Malva, Jeansblå, Multicolore. Foto visar Art nr 211 Korg Vävd raffia, läderhandtag GM i de två nya färgalternativen naturvit och pastellgrön.

fairtrade korg fodradEtt annat exempel är Art nr 2114021 Korg Rariboka PM. Korgen är flätad av en kombination av bergsgräs och soltorkade raffiapalmblad. Flättekniken "rariboka" ger en mycket vacker struktur. Korgen har både foder och dragskostängning av tyg. Korgarna finns nu nyinkomna i två färgalternativ; mönstrad med orange eller mönstrad med olivgrönt. Det  sistnämnda färgalternativet är nytt. Bomullstyget som fodrar och stänger korgen är i nyinkommen leverans naturvitt. Se det nya färgalternativet och det nya fodret på fotot.
Exempel på populära hattmodeller som nu är åter i lager är den slitstarka virkade sisalhatten (art nr 256), den klädsamma virkade raffiahatten art nr 2581 Chapeau Eliane.

herrhatt homme le grand la maison afrique fairtradeDen populära herrhatten art nr 25235 Chapeau Homme Le Grand är åter – och finns nu i fler färgalternativ; naturvit, mörkbrun, svart. Foto visar herrhatten i naturvitt och svart samt hantverkare Monsieur Norbert (med sin hattpress, vilken drivs med handkraft och värms med träkol.)
 
solhatt soleil och hantverkare odetteDen fina solhatten art nr 25181 Chapeau Soleil är också åter – och även den i fler färgalternativ; naturvit, klarröd och jeansblå. Foto visar de nya färgalternativen röd och blå samt hantverkare Madame Odette.

 
 Nyinkomna modellfordon av returburkar
cykel sportmodell recycling hantverkDe klassiska bilmodellerna; Citroën 2CV, paketbilen Citroën 3CV, Citroën Paddan DS, Peugeot 404, VW Baggen tillverkade i miniatyrformat (L=7-9cm) finns nu åter i lager i Sverige hos La Maison Afrique FAIR TRADE. Till de nyinkomna modellfordon hör även cykeln i sportmodell samt miniatyrmodellen av motorcykel och helikopter. Se dem alla under menyvalet Metallåtervinning: Modellfordon.

Blomsterkort dubbelt med kuvert Fairtrade handgjort barkpapperNyinkomna blomsterkort av barkpapper
De populära dubbla blomsterkorten med kuvert finns nu åter i kvadratiskt format: art nr 1115 15x15cm samt art nr 1116 10x10cm. Se dem under menyval Anteimoro papper: Gratulationskort etcordning-och-reda Trippelkorg fairtrade multicoloreOrdning & Reda

Det stadigt efterfrågade ordning&reda-redskapet art nr 282 Trippelkorg för väggen har inkommit i tre färgalternativ: Anisgrön, cerise och multicolore. Det är en av bästsäljarna sedan mer än tio år tillbaka. Trippelkorgen är smart på många sätt: Kan lätt hängas upp varhelst ordning&reda behövs; hall, kontor, i garderob, husbil, båthytt etc etc. Trippelkorgen kan lätt packas ihop till ett litet kompakt paket, vilket gör den bra att frakta och förvara. Naturmaterialen och hantverksmetoden är klimatsmarta.

Tid för Hållbar Utveckling

Miljömedvetet, genuint Fair Trade hantverk tar mycket tid i anspråk.
Sjötransporten går också sakta – men det gör ingenting ty det är miljöbästa transportalternativet: Sjöfraktad container genererar endast 12,1 CO2-utsläpp per ton-kilometer vs flygfrakt: 552 - 950 CO2-utsläpp per ton-km. Jämförelse visar att sjöfrakten belastar endast 1-2% av vad samma varumängd hade belastat flygfraktad*).

Fair Trade hantverk är ett bra verktyg för Hållbar Utveckling.
Välkommen till La Maison Afrique FAIR TRADE monter B10:41 på Formex, Stockholmsmässan 18-21 januari 2017.

*) Ref Kommerskollegiums rapport ”Handel, transporter och konsumtion”.

nej till plastkassar ja till fairtrade shoppingkorgarSäg nej till plastkassar, säg ja till Fair Trade shoppingkorgar handgjorda av naturmaterial.

Välj Fair Trade shoppingkorgar handgjorda av naturmaterial - de är utmärkt bra bruksvaror som ersätter miljöförstörande plastkassar. Plastkassar har redan förbjudits i flera av världens länder*). Det finns många goda miljöskäl för förbud mot plastkassar: De används oftast bara en gång - men som avfall i natur eller hav tar de 100-500 år att brytas ned. Under nedbrytningstiden innebär de en kemisk belastning (läckage av gifter) i miljön. Djur lider – och avlider – till följd av att de t ex sväljer plastavfall; sjöfåglar sväljer plastbitar i tron att det är föda, kor sväljer tunna plastpåsar när de betar.
8-20 miljoner ton plastavfall beräknas årligen hamna i havet. Ca 15% hamnar på stränder, 15% flyter på ytan, 70% sjunker till havens botten. Den globala plastproduktionen har fördubblats under de senaste 15 åren. Produktionen 2013; 299 miljoner ton var 4% högre än det föregående årets. I genomsnitt förbrukar en medborgare i Europa eller Nordamerika 100 kg per år. Återvinningen var 2012 i Europa 26%, i USA 9%.
Plastkassar är i allt väsentligt (92% EU 2010) tillverkade av en ändlig resurs; råolja.**)

Citat Magnus Breitholtz, Professor i ekotoxikologi Institutionen för tillämpad miljövetenskap (ITM) Stockholms universitet i Naturskyddsföreningens Rapport: Allt du (inte) vill veta om plast: ” Även utan farliga kemikalier leder plastanvändning till klimat – och nedskräpningsproblem. Minimering av den totala produktionen av plast och att minska användningen är viktiga steg i rätt riktning”. ***)

Med tanke på djur, människor och miljö i dag – och i framtiden – säj nej till plastkassar, säj ja till Fair Trade shoppingkorgar handgjorda av naturmaterial. Shoppingkorgar (etc väskor) i La Maison Afrique FAIR TRADE sortiment är samtliga handgjorda av förnyelsebara naturfibrer; vass, gräs, sisal, raffiapalmblad. Dessa material är vildväxande utan tillförsel av bekämpningsmedel eller konstbevattning. Det är material som har tradition i hantverket och vars hållbara användning ger det vildväxande en plats i Madagaskars ekonomiska utveckling.
Tillverkningen är ett genuint, småskaligt och miljövänlig hantverk. Processen från skörd av naturmaterial fram till färdig produkt är i högsta grad manuell: Palmblad skördas genom regelbunden beskärning av palmer, gräs repas, vass skärs etc. Naturfibrerna bereds med handdrivna processer och soltorkas. Merparten av naturfibrerna används ofärgade. I det fall färgning är aktuell, används färgämnen som uppfyller krav för miljö och hälsa (Öko-Tex 100 standarden). Flertalet korgar och väskor sys samman av handvävt material (utsida), flätad vass (insida). Det gör dem slitstarka, samtidigt flexibla och bekväma i dagligt bruk: Det är lätt att packa ned varor i shoppingkorgarna, bekväma att bära, enkla att placera i t ex koffert eller säte. En del har handtag av läder. Lädret är vegetabiliskt garvat, fritt från krom. Läderhandtagen är dubbelsydda och har en fläta av sisal inuti, vilket ytterligare förstärker handtaget och gör det bekvämt att hålla i. Det finns även shoppingkorgar med handtag av bambu och det finns flera olika modeller av korgar och väskor som har axelremmar av flätade av sisal eller raffiaplamblad.
Samtliga varor i La Maison Afrique FAIR TRADE sortiment båtfraktas från Madagaskar till Sverige. Ett minimum av förpackningsmaterial (återvunna kartonger och säckar) används. I Sverige packas varorna i kartonger för leverans till butiker; butiker som gör ett oerhört viktigt arbete när de tillhandahåller varorna till konsumenter. Hitta närmsta under rubriken Återförsäljare.
Se La Maison Afrique FAIR TRADE shoppingkorgar och väskor.

*) Europaparlamentet stiftade 28 april 2015 en lag som har till syfte att halvera förbrukningen av tunna plastkassar inom unionen före 2019 år utgång; maximalt 90st plastkassar per person och år. Därefter ytterligare halvera före 2025; maximalt 40 plastkassar per person och år. Observera att lagstiftningen gäller tunna plastkassar (< 50 mikrons). Inget förhindrar dock att länder inför striktare förbud. Utanför EU utgör Marocko ett av de länder som infört totalt förbud mot plastkassar i handeln. Införandet trädde i kraft den 1 juli 2016. Rwanda införde förbud mot plastkassar redan 2008. Ett antal länder har infört förbud mot tunna plastkassar (<50 mikrons), t ex Madagaskar oktober 2015.
SVT 20 juli 2016: Plastförbud i flera länder.

**) Varje år den 3 juli firas International Plastic Bag Free Day. Den globala kampanjen organiseras av Zero Waste Europe och Global Alliance for Incinerator Alternatives (GAIA). Kampanjens hemsida ger information om plastkassar och argument för minskad förbrukning av plastkassar.
Worldwatch Institue; Global Plastic Production Rises, Recycling Lags
Plastic Oceans Foundation
European Commission Science for Environment Policy IN-DEPTH REPORT: Plastic Waste Ecological and Human Health impacts.
***) Naturskyddsföreningens Rapport: Allt du (inte) vill veta om plast
formex fairtrade hantverk aug 2016Tack för besök i La Maison Afrique FAIR TRADE monter på Formex Stockholmsmässan 24-27 augusti 2016. Välkommen åter 18-21 januari 2017.
 

formex aug 2016

Välkommen till La Maison Afrique FAIR TRADE monter B10:41 på Formex, Stockholmsmässan 24-27 augusti 2016.

Hos La Maison Afrique FAIR TRADE finner du funktionellt och tidlöst vackert hantverk med ekologi i fokus. Under augustimässan kommer montern främst att tillägnas vårt stora sortiment väskor handgjorda av naturfibrer: Shopping- och utflyktskorgar, handväskor och axelväskor, kuvertväskor. Därutöver matchande hattsortiment.
Montern finner du – som alltid – i hallområdet för hantverk; CRAFT. Karta som visar monterns placering finner du genom att titta in i La Maison Afrique FAIR TRADE e-monter på Formex hemsida.

Formex trendtema för mässan är ”Nordic me”.
Innebörden av Nordic me beskrivs som, citat: ”Nu är det tid att bli personliga och gå tillbaka till dem vi verkligen är. Att vårda både oss själva och världen runt oss. Att söka, känna och uttrycka oss. Givetvis för att vi mår bra av det, men också för att våra egna val tål att visas upp. Vi hittar välbefinnandet i vårt ursprung och i naturen. Här finns en renhet och hållbarhet som utmanar känslan av en orolig värld. Vi interagerar i den verkliga världen – inte bara på sociala medier – och är noga med våra val. Vi konsumerar medvetet. Idag designar vi vår egen värld och vårt eget välbefinnande.”

Val som vårdar världen. Medvetna val som tål att visas upp. Varor av vackra och rena naturmaterial, från Hållbar produktion. – Välkommen att välja ur La Maison Afrique FAIR TRADE sortiment!

Formex öppettider:
Onsdag 24 augusti 09.30-19.00
Torsdag 25 augusti 09.30-19.00
Fredag 26 augusti 09.30-18.00
Lördag 27 augusti 09.30-17.00

  • 1
  • 2