Metallåtervinning

Bilar & annat av burkar: Återvunnet +Handgjort +Rättvist = Klimatsmart

A) Tillverkningen hjälper till att avvärja ett växande problem med nedskräpning:
Landet saknar tillräckliga resurser för sophantering och återvinningsanläggning för metallburkar saknas.
B) Tillverkningen gör metallskräpet till en resurs.
C) Tillverkningen är ett genuint, småskaligt och miljövänligt hantverk.
D) Tillverkningen är fattigdomsbekämpande i ett av Afrikas ekonomiskt fattigaste och mest marginaliserade länder.
E) Varorna är båtfraktade från Madagaskar till Sverige.
F) Tillverkning och regelbundna leveranser inom ramen för ett långvarigt Rättvis Handel samarbete: La Maison Afrique FAIR TRADE har samarbetat med tillverkarna sedan 2001.

Madagaskar som har en unik, ytterst skyddsvärd, flora och fauna; tillhör en av världens "biodiversity hotspots".
Att denna miljö skyddas från nedskräpning är oändligt mycket värt